Jak wygląda postawienie ogrodzenia w świetle przepisów?

O tym, jak ważną rolę odgrywa ogrodzenie, nie trzeba zbyt wiele mówić. Taka niepozorna osłona nieruchomości pozwala przede wszystkim zachować prywatność. Wpływa ona również pozytywnie na kwestie bezpieczeństwa domowników czy użytkowników budynku. Przed postawieniem ogrodzenia warto jednak zapoznać się z regulacjami prawnymi.

Co mówią przepisy prawa na temat budowy ogrodzenia?

Kwestia budowy ogrodzenia jest uregulowana przepisami prawa. Można znaleźć je m.in. w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zajmując się między innymi ogrodzeniami kutymi w Gorzowie Wielkopolskim, doskonale wiemy, co należy wziąć pod uwagę, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych.

W zdecydowanej większości przypadków na postawienie ogrodzenia nie trzeba mieć pozwolenia. Co do zasady, nie ma wówczas również konieczności dopełnienia żadnych formalności, tzn. nie trzeba dokonywać zgłoszenia. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie standardowych ogrodzeń, czyli takich, które nie znajdują się na liście poniżej wymienionych wyjątków.

Przeczytaj również: Jakie może być artystyczne zastosowanie granitu?

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na postawienie ogrodzenia?

Pozwolenie okaże się zupełnie niezbędne, jeżeli wysokość ogrodzenia przekracza 2,2 m. Pamiętaj, że wówczas musisz dokonać zgłoszenia na co najmniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia budowy. W tym miejscu warto jednak nadmienić, że ze względów praktycznych inwestorzy mało kiedy decydują się na tak wysokie konstrukcje.

W przypadku, gdy ogrodzenie może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa, również trzeba będzie uzyskać pozwolenie. Mowa tu m.in. o konstrukcjach, które mogłyby ograniczać widoczność uczestników ruchu (np. przy zakręcie, głównej drodze).